Privacyverklaring & Disclaimer

Versie maart 2024

Fellow Digitals vindt het waarborgen van uw privacy belangrijk en neemt de geldende privacywetgeving in acht. In deze privacyverklaring leest u meer over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Fellow Digitals behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De actuele versie vindt u op onze website.

Contact

Fellow Digitals bv Weesperplein 4A 1018 XA Amsterdam The Netherlands +31 (0)20 305 76 60 www.fellowdigitals.com

Rick Tigelaar is de contactpersoon bij Fellow Digitals voor uw vragen inzake privacy. Hij is te bereiken via privacy@fellowdigitals.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op de Fellow Digitals website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Bedrijfsnaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IP-adres

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld bij het sturen van een e-mail naar Fellow Digitals, in correspondentie en telefonisch

 • Gegevens over uw activiteiten en interacties op onze website (bijvoorbeeld het aanvragen van een download of het inschrijven voor een webinar of demo academy)

 • Gegevens over uw surfgedrag op allerlei websites (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

 • Internetbrowser en apparaattype

 • Acquisitiegesprekken (aan het begin van het gesprek wordt om toestemming verzocht)

Voor welke doeleinden Fellow Digitals uw persoonsgegevens verwerkt

 • De promotie, verkoop en levering van onze diensten

 • Verzenden van onze nieuwsbrief

 • Om u te bereiken om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Om u te informeren over onze diensten en producten, zoals wijzigingen en updates

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 • Fellow Digitals analyseert uw surfgedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

 • Wanneer u solliciteert bij Fellow Digitals

 • Fellow Digitals volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte

 • Voor trainingsdoeleinden van onze medewerkers

Fellow Digitals verwerkt uw persoonsgegevens alleen als het toestemming heeft gekregen om dit te doen, als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, als Fellow Digitals daartoe wettelijk verplicht is, of als Fellow Digitals een gerechtvaardigd (commercieel) belang heeft, afgewogen tegen uw recht op privacy.

Hoe lang Fellow Digitals persoonsgegevens bewaart

Fellow Digitals bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld:

 • Indien de verwerking is gebaseerd op toestemming, zodra u uw toestemming intrekt of zodra u op andere wijze te kennen geeft niet langer te willen worden geïnformeerd over promotie, verkoop en leveringen of indien u te kennen geeft geen nieuwsbrief meer te willen ontvangen, verwijderen wij uw gegevens zo snel mogelijk.

 • Gegevens die wij verwerken om u te kunnen bereiken om onze dienstverlening uit te voeren, worden bewaard zolang als naar de aard van de dienstverlening nodig is voor de goede uitvoering daarvan.

 • Gegevens die wij verwerken in het kader van een sollicitatie worden uiterlijk 4 weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure verwijderd. Indien de sollicitant dat wenselijk acht, bijvoorbeeld omdat er mogelijk op een later tijdstip een passende functie vrijkomt, kunnen na diens uitdrukkelijke toestemming de gegevens maximaal 1 jaar bewaard worden om daarna te worden verwijderd.

Fellow Digitals bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor het aanbieden van de services en ondersteuning van ons product, voor het uitvoeren van transacties die u hebt aangevraagd of voor andere essentiële doeleinden, zoals het nakomen van onze wettelijke verplichtingen, het beslechten van mogelijke geschillen en het naleven van onze overeenkomsten. Omdat deze behoeften kunnen variëren voor verschillende gegevenssoorten in de context van verschillende producten of services, kunnen de feitelijke bewaarperiodes aanzienlijk variëren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fellow Digitals kan uw persoonsgegevens delen met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, ter ondersteuning van onze dienstverlening en werkzaamheden en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Derden zijn leveranciers van tools ten behoeve van efficiënte communicatie en bedrijfsvoering.

Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij indien nodig een verwerkersovereenkomst en toetst Fellow Digitals of de organisatie afdoende privacy-garanties biedt. Organisaties binnen de EER (de gehele Europese Unie plus Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) behoren van 25 mei 2018 te voldoen aan de AVG. Fellow Digitals werkt alleen samen met organisaties buiten de EER indien zij de gegevensbescherming in overeenstemming met de AVG hebben georganiseerd. Dat betekent dat deze organisaties gevestigd zijn in landen waarvoor de Europese Unie een adequaatheidsbesluit hebben genomen (artikel 45 AVG). In dat geval is door de EU vastgesteld dat de gegevensbescherming in die landen van een vergelijkbaar niveau is als de AVG. Ook het EU-US Data Privacy Framework valt binnen het adequaatheidsbesluit. Dat betekent dat Fellow Digitals alleen met organisatie in de US samenwerkt die deelnemen aan het Data Privacy Framework.

Indien een organisatie zich bevindt in een derde land dat zich niet bevindt binnen de EER en waar voor dit land ook geen adequaatheidsbesluit is genomen, werkt Fellow Digitals alleen samen indien aanvullende passende waarborgen zijn overeengekomen. Dit betekent dat het modelcontract (Standard Contract Clauses – SCC; vaak onderdeel van de verwerkersovereenkomst), dat door de Europese Unie is vastgesteld, tussen Fellow Digitals en de organisatie is overeengekomen.

Meer informatie over het delen van uw persoonsgegevens met derden kunt u opvragen bij onze contactpersoon: privacy@fellowdigitals.com.

Cookies

Fellow Digitals gebruikt functionele, analytische, marketing/tracking, social media en advertentiecookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat van) de gebruiker.

Functionele cookies – Fellow Digitals gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Analytische cookies – Door middel van deze cookies krijgt Fellow Digitals inzicht in het gebruik van onze website. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met deze data kunnen wij onze website optimaliseren, waardoor Fellow Digitals de gebruikerservaring voor bezoekers kan verbeteren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Marketing/Tracking-cookies – Dit zijn cookies die binnen een domein of in verschillende domeinen worden gebruikt om surfgedrag van bezoekers vast te leggen, zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Advertentiecookies – Dit zijn cookies die binnen een domein of in verschillende domeinen worden gebruikt om het gedrag van bezoekers op de website vast te leggen, zodat we advertenties kunnen weergeven die op de voorkeuren van de bezoeker zijn afgestemd. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Cookies voor sociale media – Dit zijn cookies die binnen een domein of in verschillende domeinen worden gebruikt om bezoekers inhoud van onze sociale media-accounts te kunnen tonen. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Een uitgebreid overzicht van de cookies die we gebruiken, is te vinden op https://www.fellowdigitals.com/cookie-policy/.

Google Analytics

Fellow Digitals maakt gebruik van Google Analytics. Leverancier is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Diensten zoals Google Analytics maken gebruik van analytische cookies (zie hierboven). Met deze data kunnen wij onze website optimaliseren, waardoor Fellow Digitals de gebruikers-ervaring voor bezoekers kan verbeteren. Om uw privacy te borgen hebben wij:

 • een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten (d.d. 16 augustus 2020). Hierin is vastgelegd dat Google alleen als verwerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van onze websitebezoekers;

 • het delen van gegevens met Google hebben we uitgeschakeld. Zo is het voor Google niet mogelijk analytische informatie voor andere Google-diensten te gebruiken;

 • we hebben de IP-adressen geanonimiseerd voor Google Analytics. Hiermee wordt het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;

 • we hebben de user-ID uitgeschakeld. Hierdoor is het niet mogelijk voor Google om surfgedrag van verschillende apparaten en meerdere sessies te koppelen.

Sociale media

Pagina’s op externe sociale media Wij werken met sociale media pagina’s, waarbij gegevens worden verwerkt door ons en de aanbieder van de sociale media. Dit soort service maakt rechtstreeks externe interactie mogelijk met de websites van Fellow Digitals.

De respectieve aanbieders van sociale media houden zich tegenover u aan de gegevensbeschermingsverplichtingen, zoals informatie over gegevensverwerking. U kunt met hen contact opnemen met betrekking tot uw rechten. Dit volgt uit het feit dat een dergelijke aanbieder rechtstreeks toegang heeft tot de relevante informatie over de sociale media pagina’s en de gegevensverwerking. Natuurlijk kunt u ook met ons contact opnemen als dat nodig mocht zijn. Zo nodig sturen wij dan uw verzoek door aan de desbetreffende aanbieder.

Met betrekking tot sociale media pagina’s kunnen we met u communiceren en u interessante informatie aanbieden. We kunnen aanvullende gegevens verzamelen via opmerkingen, gedeelde afbeeldingen, berichten, en reacties, die we dan verwerken om te antwoorden of contact met u op te nemen. Als u sociale media gebruikt op verschillende gebruikersapparaten, kan een gegevensanalyse van de verschillende apparaten plaatsvinden. Bovendien kunnen aanbieders van sociale media pagina’s ook gebruik maken van cookies en trackingtechnologie om hun diensten te verbeteren.

Gegevensverwerking vindt plaats met toestemming of voor het doel van het beantwoorden van vragen van gebruikers (Art. 6. 1 s.1.a of b AVG) of op basis van gerechtvaardigd belang bij het verbeteren van de diensten, reclame- en marketingactiviteiten en presentatie naar de buitenwereld (art. 6. 1 s.1.f AVG).

Aanbieders van sociale media kunnen uw gegevens verwerken buiten de EU/EER (voornamelijk: USA). De Amerikaanse bedrijven Facebook, Instagram, X (Twitter), en LinkedIn zijn elk gecertificeerd volgens de EU-US-Privacy-Shield overeenkomst. Aangezien dit Privacy-Shield volgens het Europees Comité voor gegevensbescherming (juli 2020)niet geldig is, werken we alleen samen met leveranciers buiten de EER die gegevens verwerken binnen de kaders van de AVG.

Page Insights Facebook Facebook (Facebook Inc., 1601 S. Californië Ave, Palo Alto, CA 94304, USA of Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland). We gebruiken Page Insights voor het verwerken van statistische gegevens van gebruikers van Facebook pagina’s (zie ook de overeenkomst op: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum). Dit houdt in dat gegevens worden verwerkt in de vorm van zogenaamde ‘Page Insights’, die uitgebreider worden beschreven op https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights/.

Facebook gebruikt ook cookies en opslagtechnologie. Meer informatie vindt u hier: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Instellingen: https://www.facebook.com/settings

Page Insights op Instagram Als u Instagram gebruikt en daar een account heeft, kan Instagram daar uw activiteiten aan uw profielen toewijzen. Instagram (van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland). We gebruiken de Instagram Insights-functie voor het verwerken van statistische gegevens van gebruikers van onze Instagram-pagina’s (zie ook voor Facebook dat verbonden is aan de aanbieder van Instagram de overeenkomst op:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum). Het gaat hierbij om het verwerken van gegevens in de vorm van zogenaamde ‘Instagram Insights’ die nader worden beschreven op https://help.instagram.com/788388387972460?helpref=faq_content.

Instagram maakt ook gebruik van cookies en dergelijke technologie. Zie voor meer informatie: https://instagram.com/about/legal/privacy/

Instellingen: https://www.instagram.com/accounts/privacy_and_security/

Gegevensverwerking op de X(Twitter)-pagina De knop X(Twitter) Tweet en sociale widgets zijn diensten waardoor interactie tussen ons en het sociaal netwerk van X(Twitter) mogelijk wordt. We kunnen gegevens verwerken van de X(Twitter)-pagina via de X(Twitter)-dienst X(Twitter), Inc., 1355 Market Street #900, San Francisco, CA 94103, USA / X(Twitter) International Company, Attn: Data Protection Officer, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Ireland). X(Twitter) gebruikt ook cookies. Meer informatie: https://twitter.com/nl/privacy

Instellingen: https://help.twitter.com/nl/managing-your-account/ / https://twitter.com/personalization/

Gegevensverwerking op de LinkedIn-pagina We kunnen op de LinkedIn-pagina gegevens verwerken via de dienst LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland / LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Ave., Sunnyvale, CA 94085, USA. LinkedIn gebruikt ook cookies. Meer informatie:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy

Instellingen: https://www.linkedin.com/psettings/privacy

Cookies aanpassen, weigeren of geplaatste cookies verwijderen

Via uw browser kunt u reeds geaccepteerde cookies eenvoudig verwijderen. Ook kunt u zo het accepteren van (bepaalde) cookies uitzetten. Door het verwijderen of uitzetten van cookies kan het gebeuren dat delen van onze website niet meer werken of onjuist worden weergegeven. Ook is het lastiger om onze website te verbeteren, reclame op uw wensen af te stemmen en onze producten te verbeteren. De onderstaande koppelingen brengt u direct naar de gebruikershandleiding van uw browser. Wanneer u de cookie-instellingen voor fellowdigitals.nl aanpast, kunnen sommige onderdelen van de website vervolgens mogelijk niet meer correct worden gebruikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Indien uw persoonsgegevens door ons verwerkt worden, heeft u het recht:

 • uw persoonsgegevens in te zien;

 • uw persoonsgegevens te wijzigen;

 • uw persoonsgegevens te verwijderen;

 • uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken;

 • de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;

 • bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens;

 • een beroep te doen op het recht op dataportabiliteit.

Mocht op basis van uw gegevens profilering of geautomatiseerde besluitvorming plaatsvinden, heeft u het recht op:

 • het ontvangen van nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor betrokkene(n).*

* Fellows Digital voert op basis van uw gegevens geen geautomatiseerde besluitvorming uit.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar onze contactpersoon voor privacyzaken: privacy@fellowdigitals.com.

Om er zeker van te zijn dat een bovengenoemd verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Fellow Digitals wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Meer informatie over de AVG vindt u via de volgende link: https://ec.europa.eu/commissie/prioriteiten/rechtvaardigheid-en-fundamentele-rechten/gegevensbescherming/2018-herzienings-eu-data-beschermingsregels_nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De bescherming van uw gegevens nemen wij bij Fellow Digitals zeer serieus. Wij hebben alle passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Dit doen wij onder andere door verbindingen van en naar ons platform te beschermen via cryptografische beheersmaatregelen (SSL/ HTTPS). Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, als er aanwijzingen zijn van misbruik, of wanneer u meer wilt weten over onze beveiligingsmaatregelen, neem dan contact op met onze privacy officer: privacy@fellowdigitals.com.

Fellow Digitals software

In het kader van het gebruik van de Fellow Digitals software, wordt met iedere afnemer een overeenkomst voor het verwerken van gegevens afgesloten. Persoonsgegevens worden niet verwerkt voor een ander doel dan opgegeven in deze verwerkersovereenkomst.

We kunnen uw persoonlijke informatie delen met externe subverwerkers, maar alleen waar het nodig is om u een van de services te bieden (bijvoorbeeld server providers/hosting, notificaties, enz.). Wanneer we gegevens delen met services van derden die onze levering van de services ondersteunen, zorgen we dat persoonlijke informatie beschermd wordt volgens dezelfde normen als die wij hanteren.

We hebben overeenkomsten gesloten met de alle subverwerkers (bijv. Verwerkingsovereenkomst) om te garanderen dat de gegevens worden verwerkt overeenkomstig de AVG.

Wij zullen persoonsgegevens niet vrijgeven, verhuren of verkopen, behalve in de volgende zeer beperkte situaties:

 • Om te voldoen aan van toepassing zijnde wet- of regelgeving (inclusief onderzoek naar een misdrijf), juridische procedure of afdwingbaar overheidsverzoek.

 • Om onze gebruiksvoorwaarden en ander beleid af te dwingen of toe te passen, inclusief onderzoek naar mogelijke overtredingen.

 • Om de rechten, eigendommen of veiligheid van Fellow Digitals, onze medewerkers, onze gebruikers of anderen te beschermen.

 • Als Fellow Digitals betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa. We waarborgen dan de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie en zullen de betreffende gebruikers op de hoogte stellen voordat persoonlijke informatie wordt overgedragen of onderworpen wordt aan een ander privacybeleid.

We plaatsen nooit iets op sociale media zonder toestemming van betrokkenen.

Zakelijk partners van Fellow Digitals

Als u belangstelling heeft getoond voor het gebruik van Fellow Digitals producten of als u Fellow Digitals op een andere manier heeft gevraagd contact op te nemen, kunnen we uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, en bedrijfsnaam doorgeven aan een van onze officiële partners in uw land of regio. Zij kunnen dan contact met u opnemen in verband met hun lokale diensten. Wanneer we gegevens delen met onze officiële partners, vereisen we dat ze uw persoonsgegevens beschermen volgens onze normen. Met alle officiële partners is een verwerkingsovereenkomst gesloten.

Als onze dienstverleners zijn gevestigd in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zullen wij u informeren over de gevolgen van deze omstandigheid in de omschrijving van het aanbod.

Uw gegevens kunnen worden gedeeld met een moederbedrijf, dochterondernemingen, samenwerkingsverbanden en/of andere entiteiten onder een gemeenschappelijk beheer.

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Fellow Digitals aan de samenstelling van de website heeft besteed, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de website verstrekte informatie tekortkomingen of fouten bevat, zullen wij dat zo snel mogelijk corrigeren.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie.

Voor vragen en verzoeken met betrekking tot uw privacy en ons beleid, kunt u contact met Rick Tigelaar via privacy@fellowdigitals.com.