Barrières doorbreken: toegankelijkheid vergroten met Fellow Digitals

Blog

  • toegankelijkheid
Barrières doorbreken: toegankelijkheid vergroten met Fellow Digitals

Fellow Digitals heeft ‘inclusiviteit’ hoog in het vaandel staan. Het verbinden van mensen, samenwerken en het delen van informatie staan zonder uitzondering aan de basis van de producten die Fellow Digitals ontwikkelt. Dat betekent onder andere dat Fellow Digitals er voortdurend naar streeft de toegankelijkheid van de producten te verbeteren.

In september 2021 heeft de Stichting Accessibility inspecties op basis van de WCAG Evaluatie Methodiek uitgevoerd naar de digitale toegankelijkheid van het intranet-platform van Fellow Digitals.

Het resultaat van deze inspecties was positief, en daarmee verklaart de Stichting Accessibility dat het intranet-platform van Fellow Digitals voldoet aan de WCAG 2.1 AA toegankelijkheidsrichtlijnen. Deze onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in het WCAG 2.1 AA inspectierapport van het Viadesk Social Intranet, versie 1.1 van 16 september 2021.  

Drempelvrije techniek en functionaliteit, maar ook toegankelijke content

De Nederlandse wetgeving voor digitale toegankelijkheid, zoals verwoord in het “Besluit digitale toegankelijkheid overheid” van de Nederlandse overheid, geeft aan dat websites en mobiele apps van overheidsinstanties volgens een stappenplan aan de vereisten van toegankelijkheid moeten voldoen. De basis voor deze toegankelijkheidswetgeving ligt in de Europese standaard EN 301 549 voor websites, mobiele applicaties en het intranet.

Fellow Digitals levert de oplossingen (tools), maar de content (inhoud) wordt geleverd door klanten. Denk aan het intranet-platform: de techniek en functionaliteit worden door Fellow Digitals ontwikkeld en beheerd. Maar de documenten, video’s en andere content worden door gebruikers op het intranet geplaatst. Bij het toegankelijk maken van het intranet ligt er dus ook een belangrijke rol voor de gebruikers en beheerders van het intranet-platform.

De ervaring die we hebben opgedaan met de certificering van ons social intranet is zeer waardevol, niet in het minst vanwege de toepasbaarheid op onze andere oplossing. Zo heeft ons eLearning-platform Coursepath grote vooruitgang geboekt op het gebied van toegankelijkheid. 

Onze dienstverlening

De gebruikers van Fellow Digitals producten kunnen er zeker van zijn dat de techniek en functionaliteit voldoen aan de wettelijke toegankelijkheidscriteria. Maar voor een toegankelijk intranet is de wijze waarop de content is vormgegeven en gepubliceerd minstens zo belangrijk. Wij hebben 7 tips voor het schrijven van toegankelijke content samengesteld.

Ook streven wij erna, klanten zo goed mogelijk in het proces te ondersteunen. Indien bijvoorbeeld voor het Viadesk social intranet een toets dient te worden uitgevoerd, kan Fellow Digitals daar ondersteuning bij verlenen. Ook kunnen voorbeelden van geschikte (toegankelijke) content worden getoond.

Tenslotte bieden wij een demo-omgeving aan die voldoet aan alle toegankelijkheidseisen. Neem contact op als je aan tijdelijke toegang tot de demo-omgeving geinteresseerd bent. 

Hoe gebruik je de Viadesk features voor meer toegankelijkheid?

Onze support pagina geeft tips en ondersteuning om het beste van Viadesk te maken. Het bericht geeft inzicht in het aktiveren van de toegankelijkheidsmodus en wat deze doet.


Hans Koekkoek

Business Development Manager

Boek een gratis demo en ervaar het platform zelf