Waar partners in gezondheid en verzekering elkaar ontmoeten en samenwerken

Klantverhalen | DGUV + partners

Op een gemeenschappelijk platform creëren de partners DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung), AUVA (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt) en PKB (Paritätisches Komitee im Bauwesen) voor het eerst een digitale uitwisseling van ervaringen en informatie voor netwerkvorming en coördinatie op het gebied van ongevallenpreventie en -verzekering. Het daarbij opgerichte Präventionsforum+ biedt de partners uit Duitsland, Oostenrijk en Zuid-Tirol de mogelijkheid om gezamenlijk voorschriften en regels voor gezondheidsbescherming op te stellen en projecten te beheren.

Feiten

  • Locatie: Duitsland, Oostenrijk, Zuid-Tirol

  • 6.000 deelnemers

  • Branche: Verzekeringen

  • DGUV

De situatie

6.000 betrokkenen in 3 organisaties en landen hebben een portaal nodig voor efficiënte uitwisseling, zonder dat interne informatie naar buiten lekt.

De oplossing

In het Social Intranet hebben alle medewerkers overal toegang tot het veilig gehoste SaaS-platform en kunnen ze op elk moment hun eigen informatie delen of gegevens opvragen.

Het resultaat

Netwerkvorming van vakgebieden Partners vinden elkaar sneller Regelmatige uitwisseling van ervaringen Traceerbare partnerprojecten Overzicht via een centraal portaal Beveiligde toegang door rechtenbeheer Tijd- en kostenbesparing

Een plek voor de uitwisseling van ervaringen

Het Präventionsforum+ van de DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) dient voor de netwerkvorming van interne vakgebieden en afdelingen, om een digitale plek voor de uitwisseling van ervaringen te bieden en gezamenlijk voorschriften en regels voor gezondheidsbescherming op te stellen en projecten te beheren. Zowel de interne projectwerkzaamheden, de samenwerking met partners en de gemeenschappelijke kennisuitwisseling worden zo gecentraliseerd, bevorderd en beter gedocumenteerd. Voor medewerkers biedt dit de mogelijkheid om het werk van hun projectgroepen online aan te vullen of zelfs te verplaatsen, waardoor een gedetailleerde documentatie van werkstappen en resultaten wordt gewaarborgd.

Een portaal voor 6.000 deelnemers

Als platform voor het Präventionsforum+ heeft de DGUV na een Europese aanbesteding gekozen voor de intranet oplossing van Fellow Digitals (voormaals Viadesk). Fellow Digitals biedt Social Intranet-omgevingen voor bedrijven van elke omvang en is na succesvolle registratie wereldwijd inzetbaar. In het kader van dit project wordt het portaal ingezet voor maximaal 6.000 deelnemers. Daarnaast wordt het project uitgebreid naar andere landen en zowel in Oostenrijk als in Zwitserland en Italië gebruikt. De medewerkers hebben overal toegang tot de informatie van het platform en kunnen op elk moment hun eigen informatie delen of gegevens opvragen. Ook het werken onderweg wordt zo bevorderd.

Projecten en processen volgen

Een voordeel van het platform is dat projecten en processen ook in een later stadium traceerbaar blijven en resultaten opvraagbaar worden gemaakt om ze met andere vakgebieden te delen. Medewerkers kunnen profiteren van de resultaten van eerdere projectgroepen en met elkaar succes- en faalfactoren uitwisselen, blijven toekomstbestendig en kunnen van opgedane ervaringen leren. En ondanks de omvang van het bedrijf of het platform, wordt niemand afgeleid of uitgesloten door een overvloed aan informatie of e-mails. Want een complex rechtenbeheer zorgt ervoor dat iedereen alleen de informatie ontvangt die hij daadwerkelijk nodig heeft. Zo wordt de efficiëntie niet in gevaar gebracht door een informatiestroom. Externe deelnemers krijgen ook geen toegang tot beschermde gegevens of projectgroepen, zodat interne informatie niet naar buiten lekt en de projectgroepen ongestoord kunnen werken.


Annika Willers

Manager Internal Communication

Boek een gratis demo en ervaar het platform zelf