3 tips voor het opstellen van beoordeelbare eLearning toetsvragen

Blog | Tips & Trics

 • eLearning
Vrouw verbaasd

Maak je eLearning-cursussen voor kennisoverdracht? Dan rijst vroeg of laat de vraag hoe je die kennis effectief kunt beoordelen. Het antwoord is eenvoudig: door middel van tests. De creatie van tests is echter niet zo simpel, tenminste niet voor iedereen. Hoe maak je geschikte toetsvragen efficiënt en welke andere factoren moeten in overweging worden genomen? Deze blogpost begeleidt je door de belangrijkste stappen.

Het maken van toetsvragen is vooral een uitdaging voor trainers die nieuw zijn in het maken van trainingen of van wie het oorspronkelijke werkgebied ergens anders ligt. Hoewel ze zeker over specialistische kennis beschikken die ze willen of moeten overdragen. Een voorbeeld is een productmanager die Sales en Productie wil voorzien van nieuwe productkennis. Zijn eis: een trainingsmethode met toetsvragen die de nieuw verworven kennis zo objectief mogelijk onderzoeken. Het is belangrijk om te weten welke soorten vragen geschikt zijn voor het beoordelen van welke kennis, en hoe deze vragen goed kunnen worden voorbereid. Hier presenteren we je 3 basisstappen voor het effectief maken van vragen.

Maak toetsvragen voor eLearning-cursussen

1. Stem vragen af op leerdoelen

Voordat je daadwerkelijk de vragen maakt, moet je duidelijk hebben welk leerdoel beoordeeld moet worden. Beantwoord de volgende vragen:

Voor het beantwoorden van de toetsvraag, moeten deelnemers...

 • alleen opgeslagen kennis citeren of iets herkennen? Ja? Dan is het leerdoel reproductie.

 • gebruiken, d.w.z. het geleerde zelfstandig begrijpen en ordenen? Dan is het leerdoel reorganisatie.

 • een geleerd basisprincipe toepassen op een nieuwe maar vergelijkbare taak? Dan is het leerdoel transfer met de focus op toepassing.

 • een kwestie onderzoeken volgens gegeven criteria? Dan is het leerdoel transfer met de focus op analyse.

 • een oplossing vinden voor nieuwe vragen en aspecten waarbij verschillende benaderingen mogelijk zijn? Dan is het leerdoel kritisch denken. Zodra de leerdoelen zijn gedefinieerd, kunnen geschikte vragen en bewoordingen worden gekozen, die in de volgende stap verder worden geïntroduceerd.

2. Maak gevarieerde vragen

Over het algemeen zou een test uit verschillende oefeningen moeten bestaan. Verschillende soorten vragen bieden variatie aan deelnemers, waardoor de test niet eentonig wordt.

Structuur van een oefening:

 • Een titel voor elke oefening kan een goed idee zijn maar is niet verplicht. Als je een titel wilt instellen, kunnen koppen van leerstappen worden gebruikt.

 • De inleidende tekst leidt de lerenden naar de oefening en omvat het betreffende gebied.

 • De oefeningstekst legt de kwestie uit.

 • De vraagtekst bevat de daadwerkelijke oefening. Het is belangrijk dat de instructies duidelijk zijn. Bovendien moet het duidelijk zijn voor de lerenden wat je precies van hen verwacht en, vooral bij essayvragen, in welk type en omvang de oefening moet worden opgelost.

Welke vraag voor welk leerdoel?
 • Reproductie (kennis): Laat je deelnemers citeren, opsommen, benoemen, definiëren of iets reproduceren. Hiervoor zijn bijvoorbeeld korte essayvragen geschikt.

 • Reorganisatie (begrip): Dit gaat over ordenen, beschrijven, interpreteren, classificeren, uitleggen, vergelijken en toewijzen. Een geschikte vraagsoort zou een waar/niet waar vraag zijn.

 • Transfer (toepassing): Vaardigheden van toepassen, evalueren, creëren, controleren en omzetten zijn hier vereist. Een breed opgezette hotspot of een meerkeuzevraag kan hier nuttig zijn.

 • Transfer (analyse): Dit omvat analyseren, selecteren, verbinden en beoordelen. Stel een enkelkeuzevraag (met slechts één correct antwoord) of een hotspot-afbeelding met een smal bereik.

 • Kritisch denken (synthese): Deelnemers moeten rechtvaardigen, ontwerpen, redeneren, plannen of een probleem oplossen. Hier zou het verstandig zijn een essayvraag te stellen.

 • Kritisch denken (evaluatie): Schatten, beoordelen, bespreken, evalueren, becommentariëren. Laat deelnemers hier opmerkingen plaatsen waarop jij en andere deelnemers kunnen reageren.

Tip: Schrijf je ideeën voor toetsvragen al op tijdens het maken van de cursus. Zo kun je sneller vragen maken en ben je verzekerd dat de vragen goed zijn afgestemd op de leerinhoud. Ook het lezen van vakliteratuur of kranten kan nieuwe ideeën opleveren. Op deze manier kunnen actuele onderwerpen door toetsvragen worden gedekt en kan er een referentie naar actuele zaken worden getrokken.

3. Evalueren – kan dit ook automatisch?

De meeste vraagsoorten die binnen het LMS worden aangeboden, kunnen automatisch worden geëvalueerd: enkel- en meerkeuzevragen, waar/niet waar vragen, maar ook hotspot-oefeningen kunnen automatisch worden geëvalueerd door vooraf gedefinieerde oplossingen.

Het is een andere situatie voor essayvragen waarbij een handmatige evaluatie onmisbaar is. Een trainer moet de ingediende taken afzonderlijk doornemen en beoordelen en kan pas daarna met constructieve feedback terugkomen naar de deelnemer.

Je zou nu kunnen denken dat oefeningen die automatisch kunnen worden geëvalueerd, geen begrip of zelfs toepassings- en beoordelingsopdrachten mogelijk maken. Maar je vergist je. De reikwijdte van taken is hier cruciaal: Neem een verscheidenheid aan vragen op die deelnemers laten nadenken en reflecteren op hun eigen kennis. Automatische evaluatie geeft hen ook snel feedback. En met een beetje oefening en ervaring zul je ook slagen in het creëren van een toepassingsopdracht als een hotspot-vraag.

Conclusie

Met de juiste voorbereiding, zoals het vaststellen van de leerdoelen en het opschrijven van vragen tijdens het maken van de cursus, worden goede toetsvragen snel gemaakt. Naast het beoordelen van de kennis van de deelnemers, dienen tests uiteindelijk ook als feedback voor de trainer, die conclusies kan trekken over de structuur van hun training en indien nodig aanpassingen kan maken. Ook biedt het beoordelen van de deelnemers een rapportagefunctie aan het bedrijf zelf. Na succesvolle voltooiing van de cursus kunnen certificaten dienen om werknemers te kwalificeren voor specifieke taken


Annika Willers

Manager Internal Communication

Boek een gratis demo en ervaar het platform zelf