Digitale werkplek etiquette: Complimenten accepteren

Blog | workplace happiness

  • Joost post
  • workplace happiness

In onze lopende verkenning van het bevorderen van een gezonde werkomgeving brengt Joost Drieman, een senior gecertificeerde coach en bedrijfsadviseur, de vaak over het hoofd geziene kunst van het accepteren van complimenten aan het licht. Voortbordurend op onze eerdere discussie over het geven van complimenten, onthult Joost hoe het sierlijk ontvangen van complimenten de dynamiek op de werkplek kan veranderen, vooral in de digitale sfeer.

Complimenten accepteren - niet zo makkelijk als het klinkt

Zoals we in onze vorige blogpost over het geven van complimenten hebben besproken, is het ontvangen van complimenten een krachtige bevestiging van iemands acties, uiterlijk of bijdragen. Maar ondanks de positieve bedoelingen achter complimenten, hebben veel mensen moeite om ze dankbaar te accepteren. Joost Drieman, onze senior gecertificeerde coach en bedrijfsadviseur met meer dan 35 jaar ervaring, belicht de transformerende kracht van het accepteren van complimenten en hoe dit de virtuele samenwerking verbetert.

Reacties op complimenten: Afwijzing en ontwijking

Als het gaat om het accepteren van complimenten, variëren de reacties vaak, van regelrechte afwijzing of ontwijking tot afbuiging. Sommige mensen worstelen met gevoelens van kwetsbaarheid of ongemak wanneer ze geprezen worden, waardoor ze complimenten afwijzen of bagatelliseren. Of dit nu gebeurt door zelfspot of door gewoon van onderwerp te veranderen, deze reacties kunnen anderen onbedoeld ontmoedigen om in de toekomst complimenten te geven.

Voor sommigen roept het accepteren van complimenten gevoelens van kwetsbaarheid of ongemak op, wat leidt tot regelrechte afwijzing of ontwijking. In plaats van gewoon "dank je wel" te zeggen, kunnen ze reageren met zelfspottende opmerkingen of het belang van het compliment bagatelliseren.

  • Afwijzing houdt in dat het compliment helemaal wordt genegeerd, waarbij je vaak afstandelijk of sarcastisch overkomt.

  • Ontwijking daarentegen bestaat uit het bagatelliseren of het veranderen van onderwerp om te voorkomen dat het compliment wordt erkend. Beide reacties kunnen onbedoeld anderen ontmoedigen om in de toekomst complimenten te geven.

  • Een andere veel voorkomende reactie op complimenten is afbuiging, waarbij mensen de lof bagatelliseren of minimaliseren. Dit gedrag komt vaak voort uit gevoelens van onwaardigheid of de wens om bescheiden over te komen.

Uitdagingen in de digitale omgeving

Het digitale landschap brengt zijn eigen uitdagingen met zich mee als het gaat om het accepteren van complimenten. Met beperkte face-to-face interacties kunnen mensen het een uitdaging vinden om de oprechtheid of toon van online ontvangen complimenten in te schatten. De afwezigheid van fysieke signalen maakt het nog moeilijker om oprechte waardering of acceptatie van complimenten over te brengen. In virtuele samenwerkingsomgevingen, waar interacties vaak plaatsvinden via e-mail, chat of platforms voor videoconferenties, bestaat het risico dat complimenten worden gebagatelliseerd of dat er overhaast wordt gereageerd zonder het belang ervan volledig te erkennen.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, is het essentieel om een digitale werkpleketiquette te cultiveren waarin effectieve communicatie en erkenning voorop staan. Door strategieën te gebruiken om virtuele samenwerking en communicatie te verbeteren, kunnen mensen een ondersteunende omgeving creëren waarin complimenten worden gewaardeerd en met gratie worden geaccepteerd.

Acceptatie gemakkelijker maken

Het accepteren van complimenten vereist een verandering in denkwijze en gedrag. Hier zijn enkele tips om het proces soepeler te laten verlopen:

  • Cultiveer eigenwaarde: Erken je eigen waarde en bijdragen en ondermijn jezelf niet met negatieve zelfpraat.

  • Beoefen dankbaarheid: Zeg gewoon "dank je wel" en glimlach als je een compliment krijgt. Het uiten van dankbaarheid erkent de vriendelijkheid van de gever en bevordert een positieve interactie.

  • Vermijd doorbuiging: Weersta de neiging om complimenten te bagatelliseren of af te buigen. Accepteer ze in plaats daarvan met nederigheid en waardering.

  • Koester een cultuur van waardering: Stimuleer een werkomgeving waarin complimenten worden gewaardeerd en vrijelijk worden gegeven. Geef het goede voorbeeld door uw collega's oprechte complimenten te geven.

  • Reflecteer op feedback: Zie complimenten als kansen voor zelfreflectie en groei. Denk na over de positieve aspecten die in het compliment naar voren komen en gebruik ze om je zelfvertrouwen te versterken.

Conclusie

In het huidige digitale tijdperk, waarin face-to-face interacties beperkt zijn, wordt het accepteren van complimenten nog crucialer voor het bevorderen van verbinding en samenwerking tussen teams op afstand. Laten we bewust complimenten accepteren, zowel online als offline, en de vruchten plukken van een meer zelfverzekerde en waarderende werkomgeving.


Annika Willers

Manager Internal Communication

We delen graag onze kennis met jou

Meer blogs

Boek een gratis demo en ervaar het platform zelf