Hoe psychologische veiligheid zorgt voor teamsucces

Blog | workplace happiness

 • Joost post
 • samenwerking

In onze serie "Bouwen aan een gezonde werkomgeving" deelt Joost Drieman, een ervaren senior gecertificeerde coach en bedrijfsadviseur, meer dan 35 jaar expertise in het begeleiden van bedrijven naar een bloeiende werkomgeving. In deze aflevering ontdekken we de sleutelrol van Psychologische Veiligheid bij het opbouwen van een werkomgeving waarin iedereen zich kan ontplooien. Ga met ons mee naar praktische tips en voorbeelden uit de praktijk om leiders te helpen een omgeving te creëren waarin vertrouwen, samenwerking en welzijn floreren.

Wat is er nodig om een uitzonderlijk team te creëren?

In mijn werk als coach en bedrijfsadviseur is een veelgestelde vraag van klanten: "Wat is er nodig om een echt uitzonderlijk team te creëren?" Hoewel veel factoren bijdragen aan teamsucces - waaronder sterk leiderschap, vaardige individuen, effectieve communicatie, doelgerichtheid, wederzijdse ondersteuning en diversiteit - bracht het baanbrekende onderzoek van Google in 2015 een fundamentele waarheid aan het licht. Ondanks al deze ingrediënten kwam één dynamiek naar voren als de meest cruciale: Psychologische Veiligheid.

Aldus professor Amy Edmondson van de Harvard University is Psychologische veiligheid de hoeksteen van een gezonde werkomgeving. Het is de overtuiging dat teamleden ideeën kunnen uiten, vragen kunnen stellen en zorgen kunnen uiten zonder angst voor straf of vernedering. In wezen bevordert Psychologische Veiligheid een sfeer waarin het nemen van interpersoonlijke risico's niet alleen wordt geaccepteerd, maar zelfs aangemoedigd. Zonder dit kunnen mensen zich geremd voelen, waardoor creativiteit, productiviteit en samenwerking in de kiem worden gesmoord.

Loopt jouw organisatie psychologisch gevaar?

Psychologische veiligheid gaat verder dan vertrouwen alleen. Het draait om het collectieve geloof in groepsnormen, terwijl vertrouwen draait om individuele percepties. Wanneer individuen worden geconfronteerd met Psychologisch Gevaar - zoals kritiek of vernedering - reageren hun hersenen alsof hun leven wordt bedreigd, waardoor een vecht-, vlucht- of bevriesreactie wordt geactiveerd.

Om te controleren of uw organisatie wordt gezien als Psychologisch Gevaar of Veiligheid, stel uzelf de volgende vragen:

 • Voelen mensen zich op hun gemak in teamvergaderingen om vragen te stellen over dingen die ze niet weten of die ze niet begrijpen, of om moeilijke kwesties aan te kaarten?

 • Wat is de reactie van uw teamleden als iemand een kritieke fout maakt?

 • Geven en ontvangen uw teamleden eerlijke feedback, inclusief meningsverschillen?

 • Worden teamleden gewaardeerd om hun vaardigheden, talenten en inzet?

Het erkennen en waarderen van de unieke persoonlijkheden en vaardigheden van werknemers is cruciaal voor het bevorderen van Psychologische Veiligheid, omdat individuen dit op verschillende niveaus kunnen ervaren: erbij horen, leren, bijdragen en uitdagingen aangaan.

Psychologische veiligheid verbeteren

Het creëren van psychologische veiligheid vereist proactieve maatregelen. Hier zijn tien tips om Psychologische Veiligheid binnen je team te verbeteren:

 • Laat je team zien dat je betrokken bent. Wees aanwezig, besteed aandacht en draag bij.

 • Begrijp en zorg. Ga na of je collega's zich veilig voelen en wees empathisch.

 • Behandel je teamleden zoals ze zelf behandeld willen worden.

 • Richt je op oplossingen in plaats van iemand de schuld te geven.

 • Wees een rolmodel om te laten zien wat je van anderen verwacht.

 • Sta negatief gedrag en commentaar (over collega's) niet toe.

 • Verwelkom out of the box denken, nieuwsgierigheid en innovatie.

 • Raadpleeg je teamleden bij het nemen van beslissingen en leg de beweegredenen uit wanneer de beslissing is genomen.

 • Moedig feedback, vragen en twijfels aan en laat je teamleden je uitdagen.

 • Vraag de teamleden om hun energie te gebruiken voor effectiviteit.

Een goede digitale werkplek is van cruciaal belang. Het hebben van een intranet waar medewerkers ideeën kunnen delen, kunnen samenwerken, van elkaar kunnen leren en informatie kunnen uitwisselen is de sleutel tot het maximaliseren van Psychologische Veiligheid.

Scenario op de werkplek:

Sarah, een getalenteerde marketing executive, voelt zich steeds meer gestrest en overweldigd door haar werklast. Ondanks haar toewijding en harde werk heeft ze moeite om aan de eisen van haar functie te voldoen. Tijdens teamvergaderingen aarzelt Sarah om haar zorgen te uiten, uit angst voor een oordeel of kritiek van haar collega's en meerderen. Het gevolg is dat haar stressniveaus blijven stijgen, wat haar prestaties en welzijn beïnvloedt.

Als Sarah's supervisor herkent Alex de tekenen van stress en burn-out bij Sarah. In plaats van de situatie te negeren of deze alleen toe te schrijven aan Sarah's prestaties, neemt Alex proactieve stappen om haar te ondersteunen en weerbaarder te maken.

Dit is wat Alex zou kunnen doen:

 • Empathie tonen: Alex benadert Sarah met empathie en begrip, erkent de uitdagingen waarmee ze wordt geconfronteerd en biedt een luisterend oor.

 • Ondersteuning bieden: Alex biedt tastbare ondersteuning om Sarah's werklast te verlichten, door taken te herschikken, extra middelen beschikbaar te stellen of hulp te bieden bij het stellen van prioriteiten.

 • Open communicatie aanmoedigen: Alex creëert een veilige ruimte voor Sarah om haar zorgen en gevoelens te uiten zonder bang te hoeven zijn voor een oordeel. Tijdens teamvergaderingen vraagt Alex actief om Sarah's inbreng en moedigt haar aan om haar ideeën en perspectieven te delen.

 • Begeleiding bieden: Alex biedt begeleiding en mentorschap om Sarah te helpen haar uitdagingen aan te gaan en effectieve strategieën te ontwikkelen om met stress om te gaan.

 • De balans tussen werk en privé bevorderen: Alex benadrukt het belang van balans tussen werk en privé en moedigt Sarah aan om pauzes te nemen, prioriteit te geven aan zelfzorg en steun te zoeken bij collega's of bronnen binnen de organisatie.

 • Het goede voorbeeld geven: Alex geeft het goede voorbeeld door open te communiceren, zich kwetsbaar op te stellen en prioriteit te geven aan het welzijn van werknemers binnen het team.

Door deze proactieve stappen te nemen, steunt Alex Sarah niet alleen in een moeilijke periode, maar bevordert hij ook een cultuur van psychologische veiligheid binnen het team. Als gevolg daarvan voelt Sarah zich gewaardeerd, gesteund en in staat om zich te ontplooien in haar rol, wat leidt tot betere prestaties en een algeheel welzijn voor zowel Sarah als het team. En dat maakt het bedrijf uiteindelijk nog succesvoller.

Conclusie

In de snelle en dynamische werkomgeving van vandaag de dag is het bevorderen van Psychologische Veiligheid niet alleen een aardigheidje - het is een noodzaak. Als mensen zich veilig voelen om zichzelf te uiten en risico's te nemen, zijn ze meer betrokken, innovatief en productief. Door strategieën te implementeren om Psychologische Veiligheid te verbeteren, kunnen organisaties een cultuur van vertrouwen, samenwerking en uitmuntendheid creëren, wat leidt tot meer succes en voldoening voor iedereen.


Annika Willers

Manager Internal Communication

We delen graag onze kennis met jou

Meer blogs

Boek een gratis demo en ervaar het platform zelf