Transparant en resultaatgericht werken

Klantverhalen | GGD Zuid Limburg

De GGD Zuid Limburg is een bijzonder veelzijdige organisatie. De dienst heeft zo’n 500 man personeel, levert diensten aan 18 gemeentes en heeft talloze samenwerkingsverbanden met externe gemeentediensten. Goede informatieverschaffing en goede samenwerking is voor zo’n complexe organisatie enorm belangrijk. Maar hoe regel je dat?

 Feiten

De oude situatie

Het intranet is technisch verouderd en wordt door slechts een handvol mensen gebruikt. De informatie is van slechte kwaliteit en moeilijk vindbaar. Hierdoor gaat belangrijke kennis verloren, wat veel geld en tijd kost.

De oplossing

Eén centrale oplossing die iedereen zichtbaar maakt en makkelijk laat samenwerken. Kennis- en informatiedeling wordt relevant en zorgt voor hoogwaardige content. Deze tool faciliteert en verbetert interne processen. Deze tool heet Fellow intranet (voormaals Viadesk).

Het resultaat

  • Weten waar je collega mee bezig is

  • Efficiënt informatie- en kennisdelen

  • Rust in je mailbox

  • Relevante informatievoorziening

  • Plaats- en tijdonafhankelijk werken

  • Hoogwaardige kwaliteit content 

Verbinding tussen onderzoek, beleid en praktijk

Om hun kerntaak (‘een gezond Zuid Limburg’) naar behoren uit te voeren wordt er veel kennis en informatie verzameld om gemeenten en burgers te adviseren en te informeren. Loes Senssen, digitaal communicatiemanager, legt uit: ‘De verbinding tussen onderzoek, beleid en praktijk is erg belangrijk voor ons. Het social intranet sluit aan op onze transparante en resultaatgerichte manier van werken. Het systeem ondersteunt ons in het verbeteren van onze dienstverlening en biedt alle mogelijkheden om onze interne processen te optimaliseren.“

“We hebben nu één centraal platform waarop je kunt zien waar mensen mee bezig zijn. Steeds meer collega’s ervaren de voordelen van deze nieuwe manier van werken. En omdat het hen direct iets oplevert wordt het systeem volledig omarmd,”

Loes Senssen, digitaal communicatiemanager

Niet gestuurd vanuit één centrale redactie

“We hebben nu één centraal platform waarop je kunt zien waar mensen mee bezig zijn. Steeds meer collega’s ervaren de voordelen van deze nieuwe manier van werken. En omdat het hen direct iets oplevert wordt het systeem volledig omarmd,” zegt Senssen. “Doordat je kennis kunt delen leer je makkelijk van elkaar. We zien dat het aantal publicaties toeneemt, het gebruik wordt intensiever. Wij trainen onze mensen om de content aantrekkelijker te maken. Die ze bovendien zelf kunnen bijwerken. Dat werpt z’n vruchten af.”

De content is niet alleen van betere kwaliteit op het nieuwe intranet, de informatie is ook nog eens beter ontsloten. ‘In het oude intranet was er sprake van een afdelingsgerichte menustructuur. Wanneer je bijvoorbeeld een bepaald formulier zocht, moest je precies weten welke afdeling daarvoor verantwoordelijk was. Het nieuwe intranet biedt verschillende mogelijkheden om tot die informatie te komen. Er is een heel goede zoekfunctie én je kunt via een trefwoordenlijst op zoek gaan naar informatie. Bovendien zijn de toptaken van de GGD op de startpagina van het intranet weergegeven. Mensen kunnen die direct aanklikken zonder dat ze het hele platform door moeten.”

Teamwork maakt zoveel mogelijk

Het brede scala aan mogelijkheden dat het Fellow intranet biedt, helpt bij het effectief organiseren van de dagelijkse werkzaamheden. “En dat scheelt een heleboel mailverkeer,” aldus Loes Senssen. “Je bent lid van een teamgroep, waarin je met collega’s werkt aan de verbetering van een product of dienst. Dit alles zorgt voor meer structuur en overzicht. Je hoeft niet naar je mailbox om de meest recente activiteiten te zien en er zijn nooit meer discussies over wie nu de laatste versie van een document heeft bewerkt. Er is zoveel mogelijk met het Fellow intranet!”

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in Digitalezorg.nl Magazine (2020)


Hans Koekkoek

Business Development Manager

Boek een gratis demo en ervaar het platform zelf