Papierloos werken Monitor 2020

Na 2013, 2015 en 2018 heeft Fellow Digitals ook in 2020 een onderzoek uitgevoerd naar papierloos werken bij bedrijven. Medewerkers op alle niveaus in de organisatie is gevraagd over wat zij van werken zonder papier vinden en in hoeverre het al in de praktijk wordt gebracht.

leaflet papierloos werken

Ik ontvang graag het rapport

Over het onderzoek

In twintig jaar tijd is er veel veranderd, tegelijk zijn er nog belangrijke stappen te zetten. Of het papierloze kantoor een utopie is? De toekomst zal het uitwijzen. Om de ontwikkelingen van het papierloos werken in kaart te brengen, heeft Fellow Digitals dit onderzoek ingesteld.

  • 750 respondenten
  • Nederland, België en Duitsland
  • Dit jaar inclusief Zwitserland en Oostenrijk
  • Representatieve steekproef
  • Invloed Corona op ons printgedrag

Is papierloos werken realistisch?

Is een papierloos kantoor op korte termijn realistisch? Vinden wij werken zonder papier handig? En hangt een voorkeur voor papier samen met een voorkeur voor thuiswerken of juist niet? Deze en meer vragen werden voorgelegd aan de deelnemers van het onderzoek.

Corona en thuiswerken

In de Papierloos Werken Monitor 2020 zijn vanzelfsprekend ook vragen gesteld over de impact van de wereldwijde coronapandemie op medewerkers. Zo blijkt dat het thuiswerken met name in Nederland en België is toegenomen, en dat de meeste bedrijven in alle onderzochte landen evenveel of juist minder zijn gaan printen dan vóór de coronacrisis.

Hybride werken en digitalisering

De voortdurendende digitalisering van onze werkplek heeft invloed op ons printgedrag. Maar ook het hybride werken, waarbij we veelvuldig thuiswerken, laat haar sporen na.

Expert aan het woord

Jan Tjerk Boonstra, principal consultant van de Human Capital Group laat zijn licht schijnen over het rapport:

De voetafdruk van papier’ gaat steeds belangrijker worden.